Święto Piernika

Projekt miał na celu prezentację, zachowanie i kultywowanie tradycji piernikarskich oraz edukację społeczności lokalnej i turystów. Zorganizowano ogromny kiermasz, gdzie najlepsi producenci tworzyli, uczyli i częstowali swoimi słodkimi dziełami. Jednakże podczas wydarzenia nie tylko można było rozsmakować się w pierniku. Organizatorzy zadbali, by dzieci i młodzież (dorośli oczywiście też!) mogli wziąść udział w warsztatach i pokazach, gdzie spotkać można było prawdziwą magię wytwórstwa. Etnologowie poprowadzili prelekcje o "Pierniku na Dolnym Śląsku", a specjalista z Muzeum etnologicznego we Wrocławiu opowiedział o "Korzeniach na wagę złota". Wszystkiemu towarzyszyła tradycyjna, ludowa muzyka. 

 

Wnioskodawca: Dominium Łomnica Fundacja Krajobrazu Kulturowego.

Termin realizacji projektu: listopad 2012

Gmina: Mysłakowice

Całkowita wartość projektu: 37 836, 74 zł

Kwota dofinansowania: 25 000 zł

MAŁE PROJKETY