Odbudowa wieży strażackiej w Zachełmiu

Tytuł: Odbudowa wieży strażackiej ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Straży Pożarnej na punkt informacji turystycznej wraz z infrastrukturą techniczną.

Beneficjent: Stowarzyszenie Karkonoskie Zachełmie

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Zachełmie

Okres realizacji projektu:2018-2019

Kwota dofinansowania: 206 735,00 zł

Cel projektu: celem było udostępnienie turystom i społeczności lokalnej newego obiektu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, stworzonego w oparciu o zasoby historyczne, przyrodnicze i kulturalne. Obiekt służyć będzie informacji, edukacji i zachowaniu dziedzictwa historycznego. W budynku wykorzystane zostaną innowacyjne technologie wystawiennicze i grzewcze.

Krótki opis: operacja polegała na odbudowie i uruchomieniu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej w rezultacie przebudowy przedwojennego budynku dawnej remizy strażackiej. Obiekt stanowi przykład dziedzictwa architektonicznego wsi Zachełmie. Projektu budowlany obejmował zmianę sposobu użytkowania i odbudowę wieży, która obecnie pełni funkcję punktu widokowego. Dodatkowym atutem tego miejsca są sale muzealno-edukacyjne wyposażone w sprzęty multimedialne.