Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej pn. Park rekreacji "Tęcza" w Mysłakowicach

Tytuł: Udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej pn. Park rekreacji "Tęcza" w Mysłakowicach przy ul. Włókniarzy.

Beneficjent: Stowarzyszenie Senior

Gmina: Mysłakowice

Miejscowość: Mysłakowice

Okres realizacji projektu: 2018-2019

Kwota dofinansowania: 211 254,00 zł

Cel projektu: celem było udostępnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej pn. "Park rekreacji TĘCZA"

Krótki opis: operacja polegała na stworzeniu infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - wypoczynkowej. W ramach projektu stworzono 4 strefy aktywności. W obszarze parku znajdują się: ławki z oparciami, stół do szachów, miejsce na ognisko, zewnętrzna siłownia fitness, boisko do gry w siatkówkę oraz stół do gry w tenisa. Całość jest dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami.