Wędrówki z przeszkodami po Krainie Ducha Gór

Tytuł: Wędrówki z przeszkodami po Krainie Ducha Gór - budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - kulturowej przy ulicy Szkolnej 6 w Piechowicach

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

Gmina: Piechowice

Miejscowość: Piechowice

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Kwota dofinansowania: 273 044,00 zł

Cel projektu: celem było udostępnienie infrastruktury o charakterze historyczno-rekreacyjno- kulturalnym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz turystów poprzez rewitalizację terenu przy ul. Szkolnej 6 w Piechowicach oraz nadanie mu nowych funkcji poprawiających atrakcyjnosć turystyczną Piechowic.

Krótki opis: projekt przewidywał budowę infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - kulturalnej w formie gry terenowej "QUESTING", polegającej na połączeniu turystyki z rozwiązaniem zagadek na szlaku turystycznym i odkrywaniu dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego danego miejsca oraz edukacji.