Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka

Tytuł: Galeria na powietrzu im. Józefa Gielniaka

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Przyjazna Trójka”

Gmina: Kowary

Miejscowość: Kowary

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 12.2020

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel Projektu: celem projektu jest wzrost zaangażowania mieszkańców Kowar oraz zwiększenie aktywności organizacji pozarządowej działającej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w rozwój terenu zielonego należącego do szkoły, a także zapoczątkowanie cyklu zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie trwałości projektu, dla co najmniej 50 uczniów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, które kontynuowane będą stale, gdyż do szkoły każdego roku przybywają nowi uczniowie.

Krótki opis: operacja obejmowała przygotowanie i udostępnienie uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach terenu wewnątrz dziedzińca szkoły poprzez: zakup i postawienie 3 tablic edukacyjnych poświęconych życiu i twórczości patrona szkoły; zakup i montaż ławeczek oraz karmnika; zamontowane przy dużej lipie drzwi odwzorowujące drzwi z domu Józefa Gielniaka oraz okna imitujące okna z zegarem ze szpitala Wysoką Łąka, co pozwoli uczniom i turystom poczuć bliskość wszystkich najważniejszych miejsc, do których stale powracał w swojej twórczości polski grafik. Dodatkowo dokonano licznych nasadzeń roślinnych, wyłożono ścieżkę z betonowych krążków drewnopodobnych. Dla uczniów zorganizowano zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania klimatu.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 3.09.2021