Smaki Przeszłości powrót do tradycji, jako sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 

 

Tytuł: Smaki Przeszłości – powrót do tradycji, jako sposób na zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzyna – Pogórze

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Podgórzyn

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 03.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: zwiększenie integracji i wiedzy 200 mieszkańców obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz turystów w zakresie lokalnym produktów i potraw poprzez organizację w 2020 r. wydarzeń o charakterze kulianrno – degustacyjnym.

Krótki opis:

Działania edukacyjne w ramach projektu obejmowały:

  1. Kampanię edukacyjną w zakresie ekologicznych produktów i potraw lokalnych.
  2. Kampanię informacyjną o historii zielarstwa karkonoskiego.
  3. Akcję edukacyjną w zakresie ochrony przyrody poświęconą ochronie Dziewięćsiłu Bezłodygowemu.

Dodatkowo zaprojektowano i uszyto stroje lokalne z motywem w formie haftu lokalnej roślinności – dziewięćsiłu bezłodygowego, a także zakupiono 2 namioty do imprez plenerowych i 10 kompletów biesiadnych (stoły i ławki).

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 3.09.2021