Gmina Janowice Wielkie na każdy dzień

Tytuł: Gmina Janowice Wielkie na każdy dzień

Grantobiorca: Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości

Gmina: Janowice Wielkie   

Miejscowość: Janowice Wielkie

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 05.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: Nabycie przez 50 mieszkańców gminy Janowice Wielkie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa i zasobów gminy Janowice Wielkie w okresie realizacji projektu.

Krótki opis: w projekcie powstał „Kalendarz Janowicki” w formie bloga, w którym zostały zawarte informacje dotyczące gminy Janowice Wielkie. Kalendarz ma formę elektroniczną, zamieszczone są na nim informację i ciekawostki o gminie Janowice Wielkie. Obejmuje on wpisy na każdy dzień, czyli 366 wpisów. Dodatkowo Stowarzyszenie zorganizowało spotkania online – spacery szlakiem dziedzictwa obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz warsztaty przygotowania potraw z lokalnych, dziko rosnących roślin.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 3.09.2021