Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Miłkowianie” i seniorzy Gminy Podgórzyn na rzecz kapitału społecznego i organizacji pozarządowej wzmacniania niezależności osób starszych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Tytuł: Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Miłkowianie” i seniorzy Gminy Podgórzyn na rzecz kapitału społecznego i organizacji pozarządowej wzmacniania niezależności osób starszych oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Grantobiorca: Stowarzyszenie Koła Gospodyń „Miłkowianie”

Gmina: Podgórzyn

Miejscowość: Miłków

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 06.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: zwiększenie integracji i wiedzy społeczności lokalnej 180 mieszkańców Miłkowa w zakresie zwyczajowych wydarzeń i tradycji w okresie realizacji projektu.

Krótki opis: projekt zakładał opracowanie i wykonanie strojów lokalnych, zaprojektowanych i uszytych na potrzeby integracji oraz edukacji. Członkowie Stowarzyszenia zadbali również o edukację społeczną poprzez organizację warsztatów tematycznych: projektowania i tworzenia lalek; wykonywania kotylionów, plecenia wianków z kwiatów i ziół łąkowych oraz pieczenia chleba.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 3.09.2021