Wzmocnienie kapitału Klubu Logicznego i Ożywienie Szachownic Plenerowych

Tytuł: Wzmocnienie kapitału Klubu Logicznego i Ożywienie Szachownic Plenerowych

Grantobiorca: Klub logiczny

Gmina: Piechowice

Miejscowość: Piechowice

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 04.2021

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel projektu: podniesienie umiejętności gry sportowej w szachy i brydża u 120 dzieci i młodzieży z gminy Piechowice i Szklarska Poręba (lub okolic), w tym u 20 osób w sposób zaawansowany i trwały oraz przygotowanie sześciu szkoleniowców – animatorów do prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie sportów umysłowych – szachach i brydżu, które będą prowadzone przez Klub Logiczny w 2020 r.

Krótki opis: w projekcie zakupiono nowy sprzęt do Klubu Logicznego: komputer, drukarkę i rzutnik. Wyszkolono nowych animatorów – szkoleniowców. Dodatkowo Klub zorganizował 10 – dniowe warsztaty ekologiczne z udziałem: Nadleśnictwa Sława Śląska, Gospodarstwa Rybackiego Sława, Koła Łowieckiego „Ryś” ze Sławy oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławie.

Klub Logiczny zadbał również o ożywienie szachownic plenerowych na terenie Piechowic. Zakupiono nowe bierki szachowe. Uczniowie klas biorących udział w rozgrywkach brydżowych, w ramach działań pro-ekologicznych, wykonali figury szachowe z plastiku z recyklingu. Członkowie Klubu zadbali o postawienie bezpiecznego boksu siatkowo – metalowego  do przechowywania figur szachowych.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 3.09.2021