Szeptany marketing i nie tylko poznajcie „Krainę Ducha Gór”

Tytuł: Szeptany marketing i nie tylko – poznajcie „Krainę Ducha Gór”

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Senior”

Gmina: Mysłakowice

Miejscowość: Mysłakowice

Okres realizacji projektu: 05.2020 – 06.2021

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Cel projektu: szeroko pojęta promocja obszaru LGD i partnerów należących do LGD Partnerstwo Ducha Gór tj. – promocja wśród lokalnej społeczności i turystów przebywających w regionie. Celem jest też zwiększenie roli senioralnej organizacji pozarządowej w promocji „kraina Ducha Gór” i obszaru LGD Partnerstwa Ducha Gór.

Krótki opis: projekt opierał się na zakupieniu sprzętu (namioty, pufy, parasole, ścianka ekspozycyjna, flagi), który jest wykorzystywany na różnych plenerowych festynach, współorganizowanych przez Stowarzyszenie.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 24.09.2021