Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór

 

Tytuł: „Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór”

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Senior”

Gmina: Mysłakowice

Miejscowość: Mysłakowice

Okres realizacji projektu: 07.2020-09.2021

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Cel projektu: włączenie społeczne i integracja społeczności lokalnych w trakcie jednodniowego Festiwalu o nazwie „Cudowne lata 70 i 80 w Krainie Ducha Gór”, który będzie organizowany w Gminie Mysłakowice. Celem projektu jest także integracja środowisk senioralnych wokół tematyki lat minionych.

Krótki opis: Działania realizowane w projekcie:

  1. Festiwal „Cudowne lata w Krainie Ducha Gór”.
  2. Cztery tematyczne wieczorki taneczne dla seniorów nawiązujące do dawnych tradycji na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór w GOK w Mysłakowicach.
  3. Kreatywne warsztaty z plastikiem.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 01.10.2021