05.01.2019 r. Opis projektu "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu i Mistni Akcni Skupina(MAS) Rozvoj Tanvaldska z.s.

W dniu 31.12.2018 r. podpisano umowę dot. realizacji projektu współpracy LGD Partnerstwio Ducha Gór. LGD Kwiat Lnu i czeskiego LGD MAS Rozwoj Tanvaldska pt: "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim". Szczegóły i opis projektu do pobrania.

 

 Skrócony opis projektu

ologowanie 2020