26.03.2019 r. Konferencja rozpoczynająca projekt "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim"

 

W dniu 26.03.2019 r. odbyła się konferencja rozpoczynajaca projekt "Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim", którego partnerami są: LGD Partnerstwo Ducha Gór, LGD Kwiat Lnu, MAS Rozwoj Tanvaldska. Konferencja odbyła się u czeskiego partnera w Centrum Sylvatica w Jiřetínie pod Bukovou w ramach projektu : 

W spotkaniu uczestniczyli: pracownicy biur lokalnyc grup biorących udział w projekcie, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, pozarządowych i samorządowych, którzy zgłosili akces do udziału w projekcie i tworzenia sieci miejsc inforacji turystycznych. Ponadto wytwórcy z Karkonoskiej Marki Lokalnej Skarby Ducha Gór zaprezentowali swoje produkty  wraz z nową ulotką o Karkonoskiej Marce. Celem spotkania, poza przedstawieniem założeń projektu było zapoznanie się obu grup i wymiana doświadczeń o rozłożeniu ruchu turystycznego. 

ologowanie 2020