12.04.21 Spotkanie Partnerów

Spotkanie odbyło się 12.04.2021 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne spotkanie odbyło się on-line za pomocą aplikacji Zoom. Wykonano dokumentację spotkania poprzez print-
screeny oraz nagranie spotkania.

Reprezentacja partnerów na spotkaniu:

 Dorota Goetz – LGD Partnerstwo Ducha Gór - Koordynator
 Bożena Pełdiak – LGD Kwiat Lnu
 Barbara Sulma – LGD Wrzosowa Kraina
 Agata Chwiszczuk - LGD Kraina Łęgów Odrzańskich
 Gabriela Męczyńska – LGD Partnerstwo Kaczawskie
 Justyna Olkiewicz-Sobczak – LGD Szlakiem Granitu
 Joanna Praska – LGD Dobra Widawa


Ustalenia:


1. Aneks do umowy – zmiany LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz LGD Dobra Widawa. Zmiany zaakceptowane, aneks poszedł pocztą do podpisu.
2. Zmiany w projektach partnerów ze względu na Covid-19. Ze względu na zbliżający się koniec projektu do końca kwietnia partnerzy wysyłają zmiany w projektach, zarówno części własnych, część wspólna ustalona poprzez LGD Partnerstwo Ducha Gór koordynujące.
3. Konferencja na zakończenie – decyzja zmiany, ze względu na utrzymującą się sytuację lock-downu oraz zakończenie projektu w czerwcu 2021. Podjęto decyzję o pozostawieniu konferencji, jednak koszty organizacji konferencji zostaną przeznaczone na krótkie filmy o poszczególnych markach lokalnych.
4. Wspólna publikacja partnerów. Ustalono przestrzeń wpisów i zakres treści dla każdego LGD, znak marki, zdjęcia.
5. Przedłużenie projektu do końca lipca 2021, jeżeli uznamy za konieczne, jednak
próbujemy zmieścić się w terminie.