15.04.21 SPOTKANIE Z UŻYTKOWNIKAMI

15.04.2021 r. odbył się warsztat z użytkownikami Karkonoskiej Marki Lokalnej. Spotkanie poprowadziła pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Na spotkaniu poruszono tematykę dobrych praktyk z miejsc działających pod wspólnym marką, a także aktualizacji zasad działania Karkonoskiej Marki Lokalnej. Odbyła się dyskusja w zakresie kierunków rozwoju Marki Lokalnej i oczekiwanych efektów. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.