22.03.21 WARSZTAT "ZARZĄDZANIE MARKĄ LOKALNĄ"

22.03.2021 r. w biurze LGD - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór odbyły się warsztaty dla zespołu LGD dotyczące zarządzania marką lokalną i ewaluacji działań podejmowanych w ramach Karkonoskiej Marki Lokalnej. Zakres warsztatu obejmował: omówienie audytu KML, zaplanowanych badań (mieszkańców, użytkowników, lidera marki, samorządów), prezentację KML na tle innych marek, prezentacja dobrych praktyk innych marek lokalnych, korzyści i interesariuszy marki, w tym lokalnych samorządów.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  23.03.2021 r.