26.04.2021 SPOTKANIE Z SAMORZĄDAMI WS KML

Dnia 26.04.2021r. odbyło się drugie spotkanie samorządów partnerskich obszaru Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie Karkonoskiej Marki Lokalnej (KML), było ono kontynuacją warsztatów z 16.04.2021r. Spotkanie poprowadziła pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. 

Na spotkaniu dyskutowano między innymi na temat jak wspomóc markę, pojawił się pomysł szerokiego partnerstwa na rzecz wspierania KML (samorządy, hotele i inne podmioty publiczne np. Karkonoski Park narodowy), umieszczenia witryn promujących produkty lokalne z możliwością ich zakupu. Poruszono także temat przekazywania produktów przez producentów lub ich zakupu przez organizatorów podczas imprez.

 

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  26.04.2021 r.