Czym konsultacje społeczne?

Nasze konsultacje będą dialogiem z mieszkańcami obszaru Lokalnej Grupy Działania, którego celem będzie uzyskanie ich opinii na temat spraw istotnych dla społeczności lokalnej w obecnym okresie programowania tj. 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do konsultacji, aby zwiększyć swoją wiedzę na temat potrzeb i deklarowanych kierunków rozwoju wśród mieszkańców regionu.

Dzięki Państwu mamy szansę na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie odpowiadała na potrzeby jak największej liczby mieszkańców regionu.

DLA NAS KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY.

KAŻDA OPINIA MA DLA NAS ZNACZENIE.

KAŻDY MIESZKANIEC REGIONU MOŻE MIEĆ WPŁYW NA SWOJĄ I WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

KAŻDY mieszkaniec obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór, czyli mieszkańcy gmin:

  • Karpacz
  • Kowary
  • Mysłakowice
  • Janowice Wielkie
  • Szklarska Poręba
  • Piechowice
  • Podgórzyn
  • Jelenia Góra