Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.4

Szanowni Państwo przedkładamy do konsultacji proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, v. 1.4 dotyczące przeznaczenia dodatkowych środków z PROW 2014-2020.

W załączeniu plik LSR v.1.4 z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz formularz konsultacji społecznych.

KONSULTOWANE DOKUMENTY

Uwagi można zgłaszać do dnia 12.02.2018 r. na wskazanym formularzu.

konsultacjespołeczne