Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.6 zm. II

Szanowni Państwo przedkładamy do konsultacji proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, v. 1.6 zm. II

W załączeniu plik LSR v.1.6 zm. II z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz formularz konsultacji społecznych.

KONSULTOWANE DOKUMENTY.

Uwagi można zgłaszać do dnia 28.06.2019 r. na wskazanym formularzu.

konsultacjespołeczne