Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.8

Szanowni Państwo przedkładamy do konsultacji proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, v. 1.8

W załączeniu plik LSR v.1.8 z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz formularz konsultacji społecznych.

KONSULTOWANE DOKUMENTY

Uwagi można zgłaszać do dnia 8.01.2020 r. na wskazanym formularzu.

konsultacjespołeczne