Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.9

Szanowni Państwo przedkładamy do konsultacji proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, v. 1.9

W załączeniu plik LSR v.1.9 z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz formularz konsultacji społecznych.

KONSULTOWANE DOKUMENTY

Uwagi można zgłaszać do dnia 14.05.2020 r. na wskazanym formularzu.

konsultacjespołeczne