Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.10

Szanowni Państwo przedkładamy do konsultacji proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, v. 1.10

W załączeniu plik LSR v.1.10 z zaznaczeniem proponowanych zmian oraz formularz konsultacji społecznych.

KONSULTOWANE DOKUMENTY

Uwagi można zgłaszać do dnia 11.08.2020 r. na wskazanym formularzu.

konsultacjespołeczne