KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU-inkubator przetwórstwa

KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU 

Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w dokumentacji opracowanej przez LGD:

  1. Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD II.1.3 Inkubator przetwórstwa – NOWE

Wprowadzone zostają nowe kryteria dla przedsięwzięcia II.1.3 Inkubator przetwórstwa.

Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 22 lutego 2022 r., godz. 15.00.

 

Karty należy przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org 

Dokumenty przedstawione do konsultacji znajdują się w zakładce:

LSR 2014-2020 -> KONSULTACJE SPOŁECZNE ->KONSULTOWANE DOKUMENTY

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 08.02.2022 r.