Konsultacje zmian w kryteriach wyboru operacji (1.3)

Zapraszamy do konsultacji społecznych zmian w dokumentacji opracowanej przez LGD

Proponowane zmiany mają charakter dookreslający niejasne sformułowania oraz uzuepełniajacy miejsca niedostaecznie wyjaśnione w poprzedniej wersji. Nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące punktacji oraz żadne zmiany znacząco wpływające na brzmienie kryteriów, mające wpływ na ostateczną ocenę. Wszystkie zmiany zostały wprowadzone z myślą o poprawie precyzyjności oceny wniosków.

Termin nadsyłania Kart Konsultacyjnych: 30. marca 2017 r., godz. 15.00. Karty można przesłać na adres: sekretariat@duchgor.org lub złożyć osobiście w Biurze LGD Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu, przy ul. Konstytucji 3 maja 25.

Dokumenty przedstawione do konsultacji znajdują się w zakładce: KONSULTOWANE DOKUMENTY

ks