23.05.2019 r. Konsultacje społeczne zmian w LSR wersja 1.5

Zapraszamy do konsulatcji zmienionej wersji LSR, wersja 1.5. Zmiany dot. uzyskania dodatkowej kwoty na przedsiębiorczość oraz zmian wynikajacych z aktualnego stanu wdrażania LSR 2014-2020. Formularz uwag prosimy przesyłać do dnia 12.06.2019 r. do godz. 12.00 na adres: sekretariat@duchgor.org Formularz uwag oraz LSR wersja 1.5 w zakładce "konsultowane dokumenty"