Aktualnie obowiązujące - Kryteria wyboru operacji. wersja 1.3.

Kryteria oceny operacji realizowanych przez inny podmiot niż LGD oraz projekty własne LGD LGD Partnerstwo Ducha Gór Wersja 1.3 LGD Partnerstwo Ducha Gór Wersja 1.3 (POBIERZ)

Lista kryteriów oceny zgodności z LSR (POBIERZ)

Lista kryteriów lokalnych:

I.1.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną , lub rekreacyjną lub kulturalną, innowacyjną,  opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (pobierz)

II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej,   innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru (pobierz)

II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej,  innowacyjnej,  uwzględniającej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w tym w kluczowych kierunkach dla rozwoju obszaru (pobierz)

I.2.1.  Promocja obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem - Kraina Ducha Gór (pobierz)

_______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Anna Gomułka
Opublikowano: 20.06.2017 | 11:12