Kryteria wyboru operacji. wersja 1.2.

Lista Kryteriów oceny wstępnej (POBIERZ)

Lista Kryteriów zgodności z LSR (POBIERZ)

Ocena zgodności z PROW (POBIERZ)

Lista Kryteriów Lokalnych (POBIERZ)