Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Partnerstwa Ducha Gór na lata 2014-2020(2023). Wersja 1.3.