Zaproszenie na walne zebranie członków 05.01.2022r.

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór!

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 25, pkt. 4 Statutu, w dniu

05.01.2022 r. godz. 13.00-16.00

w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13.

Porządek obrad:

Przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
Sprawy bieżące LGD.
Sprawy różne.
Koncert kolęd Zespołu „Szafiry”.

Przypominamy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu innej osoby reprezentującej daną osobę/podmiot niż osoby upoważnionej z mocy prawa, konieczne jest pisemne upoważnienie udzielone tej osobie, by mogła brać udział w głosowaniu.

 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili składki członkowskie za rok 2021. Termin płatności za 2022 rok upłynie 31.03.2022 r.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 20.12.2021r.