Zaproszenie na walne zebranie członków 28.02.2023r.

Szanowni Państwo!

Szanowni Członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Serdecznie zapraszamy na WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór w dniu 28.02.2023 r. godz. 12.00-14.00 CAS Podgórzyn, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.

3. Działaj Lokalnie 2022 – podsumowanie.

4. Przyjęcie zmian w statucie – podjęcie uchwały (zmiany wymagane dot. nowej LSR).

5. Informacje zarządu.

6. Sprawy różne.


Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: sekretariat@duchgor.org lub telefonicznie 75 644 21 65.

Kandydatów do partnerstwa prosimy o przesłanie deklaracji członkowskiej oraz niezbędnych dokumentów do dnia 27.02.2023!

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Marta Weinke
Udostępnił: Marta Weinke
Opublikowano:  23.02.2023r.
Zmodyfikowano: