27.06.2017 Walne Zebranie Członków LGD

W dniu 27 czerwca 2017 w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Pogdórzynie odbyło  się Walne Zebranie  Członków LGD

 Partnerstwo Ducha Gór. Podczas zebrania zatwierdono sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz udzielono absolutorium Zarządowi LGD.