21.02.2018 Walne Zebranie LGD

21. lutego 2018 r. w Centrum Aktywnosci Społecznej w Podgórzynie odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Podczas zebrania przyjęto nowych członków do LGD oraz dokonano uzupełniających wyborów do Rady LGD.