30.12.2020 r. Zebranie Walne Stowarzyszenia LGD godz. 14.00 - w trybie zdalnym

 

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, zgodnie z § 28, pkt. 8, pod pkt. 3 Statutu, w dniu

30.12.2020 r. godz. 14.00-16.00 

w trybie zdalnym, poprzez aplikację ZOOM .

 Porządek obrad:

  • Skreślenia z listy członków/przyjęcie nowych członków – podjęcie uchwały.
  • Zmiany LSR 2014-2020 - podjęcie uchwały.
  • Składki członkowskie - uchwała aktualizacyjna w zakresie składki Starostwa Powiatowego, które przystąpiło w sierpniu 2020 r.
  • Zmiany Procedur - dostosowanie do zmian Wytycznej nr 7/1/2020  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Sprawy bieżące LGD
  • Sprawy różne

Przypominamy, że w przypadku obecności na Walnym Zebraniu innej osoby reprezentującej daną osobę/podmiot niż osoby upoważnionej z mocy prawa, konieczne jest pisemne upoważnienie udzielone tej osobie, by mogła brać udział w głosowaniu.

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wpłacili składki członkowskie za rok 2020. Termin płatności za kolejny rok upłynie 31.03.2021 r. Prosimy o regulowanie lub kontakt w sprawie ich odpracowania.

Równocześnie proszę członków stowarzyszenia o uporządkowanie zaległych składek, jeżeli taka zaległość dotyczy, ponieważ zostaną rekomendowani w uchwale do skreślenia z listy członków na tym posiedzeniu.

Składki płatne tylko przelewem na konto bankowe stowarzyszenia:

Santander 17 1090 1926 0000 0001 2100 6746

tytułem: składka członkowska za rok …….(proszę wskazać rok lub lata, których dotyczą).