Posiedzenie Rady 6.07.2021

W dniu 6.07.2021 r. odbyło się spotkanie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór ws. wyboru operacji w ramach konkursu 11/2021, 12/2021 oraz 13/2021