16.03.2018 Szkolenie i egzamin Rady LGD

W dniu 16. marca 2018 r. odbyło się szkolenie Rady LGD w zakresie:

1. Przedstawienie założeń programu Leader w okresie PROW 2014-2020; celów, przedsięwzięć, wskaźników LSR; Regulaminu Pracy Rady, procedur wyboru operacji.

2. Zmiany przepisów dot. realizacji programu Leader.

3. Podsumowanie dotychczasowej pracy Rady w danym okresie

Po szkoleniu odbył się egzamin.