04.04.2017 - Posiedzenie Rady w sprawie protestów rozpatrzonych przez UMWD

Informujemy, że w dniu 4. kwietnia 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie protestów rozpatrzonych i przesłanych do Biura LGD przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.