Posiedzenie Rady ocena grantów w dniu 04.06.2019

W dniu 04.06. 2019 r. godz. 08.00 rozpocznie się posiedzenie Rady oceniajacej granty w ramach trzech konkursów: 1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G. Trójki oceniające mają możliwość spotkania oraz przedyskutowania ocen, uzgodnienia.

W godz. 14.00-16.00 zaplanowano podjęcie uchwał.