Posiedzenie Rady LGD 23.01.2020 r.

W dniu 23.01.2020 r, odbyło się posiedzenie Rady LGD. Członkowie Rady w wyznaczonych 3 osobowych zespołach dokonywali oceny wylosowanych wniosków. Następnie przedstawiciele "trójek" omówili oceniane operacje. Rada podjęła uchwały indywidualne do poszczególnych wniosków złożonych w ramach konkurów na powierzenie grantów nr 9/2019/G i 10/2019/G.