Podsumowanie Programu "Działaj Lokalnie" 2019-2020

09.03.2021r. w godz. 14.00-16.00 odbyło się spotkanie ODL Partnerstwo Ducha Gór w sprawie podsumowania Programu Działaj Lokalnie 2020.
W spotkaniu udział wzięły 22 osoby, w tym beneficjenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i również przedstawiciele gmin. Podczas prezentacji multimedialnej zostały przedstawione cele i założenia poszczególnych projektów, a także osiągnięte rezultaty. Zrealizowane projekty stanowią dobre praktyki, w których społeczność lokalna jest inspiracją do działań w kolejnych latach. W trakcie spotkania zaprezentowano również wstępne informacje o konkursie Działaj Lokalnie 2021 oraz nową ścieżkę tematyczną "Działaj Lokalnie i Ekologicznie" (dodatkowe środki), finansowane przez WWF. Na zakończenie zaprezentowano programy PAFW oraz aktualne zasady i harmonogram.

Program „Działaj Lokalnie” 2020 funkcjonował pod znakiem zwalczania negatywnych skutków Covid-19. Głównym celem wniosków, które pisali beneficjenci była aktywizacja społeczna. W puli zrealizowanych działań uczestniczy przywiązywali dużą wagę do pomocy seniorom, ale również nie zapomniano o najmłodszych. Jednym z wydarzeń cieszących się dużą popularnością, były spacery muzyczne zespołu Szklarki. O pomoc zatroszczyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkowie Stowarzyszenia Senior 60 ze Szklarskiej Poręby, rozdając środki ochrony osobistej dla potrzebujących. O urozmaicenie wolnego czasu dzieci i młodzieży, po kilkutygodniowej kwarantannie, zadbała Harcerska Grupa Wsparcia oraz UKS Krokus Piechowice. Zorganizowali Grę Terenową, przeznaczoną dla trzech grup wiekowych (liczebność jednej grupy wynosiła od 10 do 15 osób).
Prócz walki z pandemią wnioskodawcy mogli również  wykonywać przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, takie jak rewitalizacja punktu widokowego w Michałowicach przez Stowarzyszenie „Michałowice w Karkonoszach”, czy też oczyszczenie stawu w Janowicach Wielkich, czym zajęła się Fundacja Przystanek Dobrych Myśli. Pomocą w sferze działań na rzecz środowiska przyczyniło się Stowarzyszenie „Senior” z Mysłakowic, porządkując skwer oraz tworząc budki lęgowe dla ptaków przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.
Dopełnieniem ubiegłorocznego Programu „Działaj Lokalnie” były szafki bookcrossingowe. Powstały po to, aby móc zostawić lub wymienić książkę.  Do ich pojawienia przyczyniła się przez Miejska Biblioteka Publiczna wraz z „Dyskusyjnym Klubem Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu – DKK 50+”.  

 

Prezentacja 2019                                          Prezentacja 2020                                                   Prezentacja 2021

 

                                                                              Film.

______________________________________________
Wytworzył: Stowarzyszenie  LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Opublikowano: 16.03.2021 

Programy PAFW

dl programy