W 2021 NOWA ŚCIEŻKA Działaj Lokalnie

„Działaj lokalnie i ekologicznie” to nowa ścieżka tematyczna programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem  inicjatywy jest Fundacja WWF Polska.

Miło nam poinformować, że znaleźliśmy się w gronie 10-ciu Ośrodków Działaj Lokalnie, które otrzymały dodatkowe środki na ten cel:

  • Fundacja „Wrzosowa Kraina” z Chocianowa (województwo dolnośląskie)
  • Fundacja Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie)
  • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” z Płocka (woj. mazowieckie)
  • Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór z Kowar (woj. dolnośląskie)
  • Partnerstwo Borów Niemodlińskich z Niemodlina (woj. opolskie)
  • Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z Warki (woj. mazowieckie)
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” z Kluczborka (woj. opolskie)
  • Stowarzyszenie Kaczawskie z Dobkowa (woj. dolnośląskie)
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika (woj. śląskie)
  • Fundacja Nauka dla Środowiska z Koszalina (woj. zachodniopomorskie).

Wybrane Ośrodki Działaj Lokalnie ogłoszą konkursy adresowane do przedstawicieli lokalnych społeczności (zarówno grup formalnych, jak i nieformalnych), w ramach których zostaną wyłonione projekty o tematyce ekologicznej, ukierunkowane na dobro wspólne. Na realizację tych projektów wnioskodawcy otrzymają dotacje w wysokości 3 tysięcy złotych. Dzięki współpracy z Fundacją WWF Polska, ODL otrzymają wsparcie merytoryczne i dostęp do narzędzi edukacji ekologicznej.

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach programu, przez 21 lat, wsparto już ponad 12 tysięcy lokalnych projektów. W ich realizację zaangażowanych było ponad 4 miliony uczestników, w tym około 230 tysięcy wolontariuszy.

za: www.dzialajlokalnie

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  03.03.2021

Zmodyfikowano:

Programy PAFW

dl programy