RUSZYŁ KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

 Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce
ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach programu „Działaj Lokalnie 2021”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

 

Bela DL 2021

 

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 35.000 PLN (pula środków może ulec zmianie)

Wnioski można składać tylko w generatorze od 07 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.
na stronie system.dzialajlokalnie.pl

INFORMACJE I KONSULTACJE przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą  w godz. 8-16.00.

KONTAKT:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-540 Kowary

Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL

Małgorzata Bińczak – pracownik ds. rozliczeń ODL

telefon : 75 644 21 65

e-mail: sekretariat@duchgor.org , www.duchgor.org (zakładka Działaj Lokalnie)

SZKOLENIA w formie ON_LINE, które  odbędą się za pośrednictwem Aplikacji Zoom:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu ODL 2021 

Poglądowy wniosek ODL 2021

 

Programy PAFW

dl programy