Ruszył konkurs "działaj lokalnie i ekologicznie"

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
w ramach ścieżki tematycznej
Działaj lokalnie i ekologicznie 2021”

na terenie gmin:

Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba

Bela DL 2021

 

Celem Ścieżki jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra
wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich o tematyce ekologicznej. Ścieżka tematyczna „Działaj lokalnie i ekologicznie” promuje aktywizm społeczny na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację, dzięki czemu buduje zainteresowanie tematami zmiany klimatu i ochrony różnorodności biologicznej wśród przedstawicieli całej społeczności lokalnej, do której należą ludzie w różnym wieku, o zróżnicowanych zainteresowaniach i zawodach.


Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 12.000 PLN (pula środków może ulec zmianie)

Wnioski można składać tylko w generatorze od 07 kwietnia 2021 r. do 07 maja 2021 r.
na stronie system.dzialajlokalnie.pl

 INFORMACJE I KONSULTACJE przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą  w godz. 8-16.00.

KONTAKT:

Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL

Małgorzata Bińczak – pracownik ds. rozliczeń ODL

telefon : 75 644 21 65

e-mail: sekretariat@duchgor.org

www.duchgor.org

TERMINY SZKOLEŃ zostaną podane na naszej stronie : www.duchgor.org 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu ODL WWF 2021 

 

Plakat

Programy PAFW

dl programy