Webinarium "Działaj Lokalnie" 13.04.2021

13.04.2021 r, odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych Programu Działaj Lokalnie 2021.

Na webinarium, Koordynator Ośrodka Działaj Loklanie (ODL) Dorota Goetz, przedstawiła i omówiła:

  • Idea i wartości Programu Działaj Lokalnie
  • Jakie NGO mogą ubiegać się wsparcie
  • Zasady funkcjonowania generatora wniosków oraz wniosek
  • Kryteria oceny i dobro wspólne
  • inne programy i mo zliwości rozwoju dla NGO w programachPAFW

Jednym z zadań podczas szkolenia było stworzenie "próbnego" skróconego wniosku do konkursu, ze względu na doświadczenia konkursów w latach 2019 i 2020. Konstrukacja logiki projektu: od potrzeb, poprzez cele, działania i efekty, ich spójność stanowi nadal ogromne wyzwanie dla wnioskodawców tj. organizacji wiejskich. Dlatego też przećwiczono, poprawiono skrócone wersje projektów DL, przedyskutowano.

Prezentacja.

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 16.04.2021

Programy PAFW

dl programy