Dodatkowy Konkurs Działaj Lokalnie

DODATKOWY KONKURS!


Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Wnioski można składać tylko w generatorze od 31 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
na stronie system.dzialajlokalnie.pl

INFORMACJE I KONSULTACJE przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą  w godz. 8-16.00.

KONTAKT:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-540 Kowary

Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL

Małgorzata Bińczak – pracownik ds. rozliczeń ODL

telefon : 75 644 21 65

e-mail: sekretariat@duchgor.org , www.duchgor.org (zakładka Działaj Lokalnie)

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin konkursu ODL 2021 

Poglądowy wniosek ODL 2021

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano:  31.05.2021 
Zmodyfikowano:

Programy PAFW

dl programy