WYNIKI DL I DL EKO

W dniach 02.07.2021 r. oraz 07.07.2020 r. odbyły się posiedzenia Komisji Grantowej Programu Działaj Lokalnie.

W załączeniu lista rankingowa. Niektóre wnioski rekomendowane do dofinansowania zostały skierowane do poprawy.

Każdy wnioskodawca otrzyma informację o zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian ustalonych przez Komisję, wymaganych przed podpisaniem umowy.

Notatka z pracy komisji Działaj Lokalnie w 2021 r.

Lista Rankingowa Konkursu "Działaj Lokalnie 2021"

Lista Rankingowa Konkursu "Działaj Lokalnie i Ekologicznie"

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Paulina Lulek
Opublikowano: 09.07.2021

Programy PAFW

dl programy