Wieś z klimatem

Grupa nieformalna „Trzcińsko” oraz działające w jej imieniu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR zrealizowali projekt pod nazwą „Wieś z klimatem”. Miał on na celu podniesienie wiedzy nauczycieli i młodzieży w szkole w Janowicach Wielkich – w zakresie ochrony klimatu, eko-upraw, stosowania środków czystości DIY. Projekt odpowiadał na potrzebę edukacji ekologicznej od podstaw, w tym naturalnych form upraw, kompostowania, własnego wytwarzania dobrej jakości i bogatej ziemi pod uprawy, czy też zmniejszenia używania chemicznych środków czystości i kosmetyków. W ramach projetku zostały przeprowadzone spotkania edukacyjne z nauczycielami szkoły w Janowicach Wielkich w zakresie ochrony klimatu i edukacji ekologicznej. Zostały przeprowadzone dwa warsztaty ekologiczne z dwoma grupami uczniów. Pierwszy z warsztatów to „Naturalne ogrodnictwo – permakultura i kompostowanie”. Na terenie szkoły została zbudowana pokazowa grządka permakulturowa, założono również pokazowy kompostownik. Druga grupa uczniów uczestniczyła w warsztacie pn. „Naturalne środki czyszczące DIY i kosmetyki”

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór.

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:  30.12.2021 r.

Programy PAFW

dl programy