Ruszył konkurs Działaj Lokalnie 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór zaprasza organizacje pozarządowe z obszaru Partnerstwa Ducha Gór do składania wniosków w ramach naboru „Działaj lokalnie 2022” na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

 

 

Uruchomiona została nowa ścieżka grantowa „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”

W lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Przyznane granty będzie można przeznaczyć na realizację takich działań jak:

  • Wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców.
  • Działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc prawna, edukacyjna oraz psychologiczna.
  • Pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. koordynacja pomocy humanitarnej.
  • Punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne.
  • Zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości itp.
  • Organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych).

Program Działaj Lokalnie wspiera projekty, które inicjują współpracę na rzecz dobra wspólnego.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi: 35.000 PLN (pula środków może ulec zmianie)

Wnioski można składać tylko w generatorze od 17 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. na stronie system.działajlokalnie.pl

W przypadku nie wyczerpania środków do 31.03.2022 r. obowiązuje II termin do 22.04.2022 r.

 SZKOLENIE odbędzie się 23.03.2022 r. w godzinach 14:00-16:00 w siedzibie LGD Partnerstwo Ducha Gór – ul. 1 Maja 9 lok. 2, Kowary.

INFORMACJE I KONSULTACJE przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu lub innych komunikatorów ustalonych indywidualnie z wnioskodawcą  w godz. 8-16.00.

KONTAKT: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór, ul. 1 Maja 9 lok.2, 58-540 Kowary

Dorota Goetz – koordynator konkursu ODL

telefon : 75 644 21 65

e-mail: sekretariat@duchgor.org , www.duchgor.org (zakładka Działaj Lokalnie)

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu 2022

Poglądowy wniosek 2022

Regulamin komisji grantowej 2022

Karta oceny formalnej 2022

Karta oceny merytorycznej 2022

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano: 16.03.2022 r.

Programy PAFW

dl programy