Wyniki konkursu Działaj Lokalnie i Solidarnie z Ukrainą 2022

W dniach 05.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej Programu Działaj Lokalnie 2022 w Ośrodku Działaj Lokalnie - LGD Partnerstwo Ducha Gór.

W załączeniu lista rankingowa. Niektóre wnioski rekomendowane do dofinansowania zostały skierowane do poprawy.

Wnioskodawcy otrzymają informację o zakresie koniecznych do wprowadzenia zmian ustalonych przez Komisję, wymaganych przed podpisaniem umowy.

Notatka z posiedzenie Komisji Grantowej konkursu Działaj Lokalnie 2022

Lista Rankingowa Konkursu Działaj Lokalnie i Solidarnie z Ukrainą  2022

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Dorota Goetz
Udostępnił: Dorota Goetz
Opublikowano: 08.04.2022 
Zmodyfikowano:

Programy PAFW

dl programy