Wieś z klimatem

Zakończył się projekt „Wieś z klimatem”, który został zrealizowany przez Grupa nieformalna „Trzcińsko” oraz działające w jej imieniu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne FAKTOR. Projekt zakładał podniesienie wiedzy nauczycieli i młodzieży w szkole w Janowicach Wielkich – w zakresie ochrony klimatu, eko-upraw, stosowania środków czystości DIY. Uczniowie szkoły w Janowicach Wielkich wykonali własne środki czystości i kosmetyki,  a druga grupa uczniów brała udział w warsztatach z kompostowania. Na terenie szkoły została zbudowana pokazowa grządka permakulturowa, założono również pokazowy kompostownik.

Zadanie zrealizowane w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

 

______________________________________________
Wytworzył: LGD Partnerstwo Ducha Gór | Julia Kopczyk
Udostępnił: Julia Kopczyk
Opublikowano:30.12.2021 r.


Programy PAFW

dl programy